Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share
Preek op 20-08-2017, de 20e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de meesten van ons zijn vader of moeder, opa of oma. Wij hebben kinderen, velen hebben kleinkinderen, sommigen al achterkleinkinderen. Een grote rijkdom. Onze eerste zorg gaat natuurlijk naar hen uit. Dat is onze verantwoordelijkheid. En in de mate, dat wij nog tijd, geld en energie overhebben, kunnen wij ons ook inzetten voor andere mensen ... van de Kerk of van ...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 20-08-2017, 20e zondag door het jaar A

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 20 augustus 2017, de 20e zondag door het jaar A, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 1 Richtlijnen voor het innerlijk leven, hoofdstuk 1: De navolging van Christus en het geringschatten van al wat louter tijdelijk en zinledig is

Wie Mij volgt, wandelt niet in duisternis, (Joh. 8 : 12) zegt de Heer. Dit zijn woorden van Christus, waarmee wij worden aangespoord, Hem in zijn leven en gedrag na te volgen, als wij in waarheid verlicht willen zijn en bevrijd van alle verblindheid van hart. Onze voornaamste zorg behoort daarom te zijn dat wij ons diepgaand bezinnen op het leven van Jezus Christus. De leer van Christus gaat uit boven alle onderrichting van de heiligen, en had...

Lees verder
Christusmysteries in iconen, voor en na het feest van Tabor

Het feest van Tabor, wat zich vooraf afspeelde vanaf de geboorte en tot aan de wederkomst. Uitbeelding in Iconen van de serie "Geloof, Hoop en Liefde" door Geert Hüsstege. FULL VERSION 3 afleveringen achter elkaar! 

Lees verder
Het verhaal van Fatima voor kinderen (deel 4 is uitgekomen)

Velen hebben vast en zeker gehoord van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen Moeder er aan het eenvoudige 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maar er is een misschien nog wel beroemdere bedevaartsplaats Fatima in ...

Lees verder
Preek op 15-08-2017, hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, pastoor Frank Domen

Als je nog midden in je werkzame leven zit, probeert ‘de wereld’ je ervan je overtuigen, dat niets goed genoeg is. Als je niet gelukkig bent met je werk, moet je proberen een andere baan te vinden. Als je er wel gelukkig mee bent, kun je nog altijd kijken of er iets voorbijkomt, dat nóg meer mogelijkheden biedt. Als je problemen hebt met je huwelijk, is dat blijkbaar een slechte investering geweest. Dan moet je daarmee stoppen en op zoek gaan naar een nieuwe relatie.

Lees verder
Dinsdag 15 augustus 2017 om 19.00 uur: H.Mis bij gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Preek op 13-08-2017, de 19e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Velen van ons hebben zelf kinderen, klein- of zelfs al achterkleinkinderen. Maar iedereen heeft wel vaker gezien, dat baby’s en peuters steeds mobieler worden, beweeglijker. Het begint met een hoop gespartel met armen en benen. Opeens draaien zij zich voor de eerste keer om op hun buik en voor je het weet kruipen zij overal naar toe.

Lees verder
Preek op 10-08-2017, donderdag in de 18e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, het evangelie van de graankorrel in de aarde verwijst op deze dag naar de vruchtbare marteldood van de H. Laurentius. Door te sterven brengt de graankorrel nieuwe vruchten voort. Wanneer de graankorrel niet in de aarde valt, zal hij niet ontkiemen en niet uitgroeien tot een nieuwe aar met vele nieuwe vruchten. Het is een prachtig beeld uit de natuur en tegelijk een vergelijking met de verrijzenis en het eeuwige leven. Juist ...

Lees verder
Hongkong: jaarlijks laten 3.000 volwassenen zich dopen

De grote betrokkenheid van geloofsgemeenschappen en leken is volgens een China-expert de reden dat het katholieke geloof in Hongkong zo populair is. Jaarlijks laten zich met Pasen zo’n ...

Lees verder
Preek op 06-08-2017, Gedaanteverandering van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

Ik heb ooit gelezen, dat het aantal zelfmoorden in de herfst groter is dan tijdens de lente. Dat is niet zo vreemd. Al die miljoenen blaadjes, die hun strijd om het leven opgeven, de storm, de regen, de lager wordende temperatuur, de vroeger invallende duisternis. De dood lijkt het land in een wurgende greep te krijgen. Als je het niet meer ziet zitten en je bent ontvankelijk voor deze sombere weersinvloeden, bestaat het gevaar dat je mee afglijdt in een dodelijke valpartij.

Lees verder
Preek op 05-08-2017, Eerste Zaterdag in Heiloo, pastoor Frank Domen

Lieve broeders en zusters, ik denk, dat de meesten van ons wel weten, dat onze Moeder, de heilige Kerk, af en toe een ‘jubeljaar’ houdt, een jubileumjaar, een heilig jaar. Bij aanvang van zo’n jaar worden de dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van de Romeinse ...

Lees verder
Overweging op 04-08 en 05-08-2017, Gedaanteverandering van de Heer, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Het hoogfeest van de Gedaanteverandering is minder bekend, dan bijvoorbeeld het Hoogfeest van Sacramentsdag of van het Heilig Hart. Misschien komt dit, omdat de Gedaanteverandering van Jezus zich op ijle hoogte afspeelt, ergens op een bergtop tussen hemel en aarde, ver boven de vlakte van ons dagelijkse leven. Jezus is op deze eenzame hoogte alleen met zijn drie favoriete leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes, en tijdens zijn gedaanteverandering met Mozes en Elia.

Lees verder
De Gedaanteverandering van de Heer

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia. Over de Transfiguratie van Jezus wordt verteld door de Synoptici (Mt 17,1-8, Mc 9,2-8 en Lc 9,28-36). De drie verhalen komen vrijwel geheel overeen. Jezus neemt drie van zijn leerlingen (Petrus, Jakobus en Johannes) mee een berg op en verandert daar in een hemelse gestalte. Ook verschijnen de profeten Mozes en Elia. De leerlingen zagen hoe zij met Jezus spreken.

Lees verder
Preek op 03-08-2017, donderdag in de 17e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, met de parabel over het sleepnet eindigt Matteüs hoofdstuk 13. Een hoofdstuk met allemaal gelijkenissen. Maar deze parabel, van het sleepnet met vissen, legt een duidelijk accent op het lot van hen die door de mand vallen. “Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet, dat in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeen bracht”. Je zou kunnen zeggen dat het de aardse bestaansvorm is van het Rijk. Vissen, mensen van allerlei soort, goeden en kwaden leven samen. Ze behoren allen tot het ...

Lees verder
Preek op 30-07-2017, de 17e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, wellicht kent u ze wel de roddelbladen. Bladen of zelfs T.V. programma’s waarin a.h.w. mensen hun doen en laten wordt besproken. Bekende mensen uit de show business, met wie ze omgaan, welke feesten ze bezoeken, en dat ze voor de tweede of derde keer gaan trouwen.

Lees verder
Preek op 23-07-2017, de 16e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Vandaag worden wij in het evangelie opgeroepen tot geduld, barmhartigheid, tot niet oordelen en niet veroordelen. Wij zijn echter zo gewend om alles en iedereen onder te verdelen in hokjes: dat zijn rozen en dat zijn tulpen. Dat zijn stoelen en dat zijn tafels. Dat zijn mannen en dat zijn vrouwen. Dat zijn de goeden en dat …

Lees verder
Afsluiting KiDi-seizoen

De Kinderen van de Dionysiusparochie (catecheseclub) vertrokken vrijdag 14 juli vanaf het kerkplein naar het Strand van Luna om het KiDi-seizoen af te sluiten. Eerst gingen de kinderen lekker spelen met elkaar, zodat de leiding alles klaar kon zetten. We hadden drinken meegenomen en een aantal barbecues om hotdogs te maken en marshmallows te roosteren. Toen alles op was, ...

Lees verder
Preek op 16-07-2017, de 15e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, velen vinden het een mooi verhaal over de zaaier, want het is duidelijk, je ziet het zo voor je, het is een verhaal, zo lijkt het, uit het dagelijks leven. Helaas moet ik u teleurstellen. Het verhaal gebruikt wel mooie landelijke beelden, maar het is zeker niet uit het gewone dagelijkse leven gegrepen. Want heeft u ooit een akkerbouwer gezien, die zo onzorgvuldig ...

Lees verder
Het verhaal van Fatima voor kinderen (deel 3 is uitgekomen)

Velen hebben vast en zeker gehoord van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen Moeder er aan het eenvoudige 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maar er is ...

Lees verder
Preek op 09-07-2017, de 14e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in een deel van Nederland is de zomervakantie alweer begonnen. Na een jaar van inspannende arbeid, na maanden van stress, zorgen en soms ook angsten, hebben veel mensen de behoefte om weer tot rust te komen. Rust is een ‘oerverlangen’ van de mens. In het evangelie van vandaag zegt Jezus Christus, dat alle mensen, die uitgeput zijn en onder ...

Lees verder
Preek op 06-07-2017, donderdag in de 13 week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, veronderstel dat je verlamt bent, dat je niet meer kunt gaan of staan waar je wilt. Je ligt in bed, of zit de hele dag in een rolstoel. Er is iemand die op een mooie dag een eindje met je wil rijden, en je komt iemand tegen, zomaar een vreemde, die tegen je zegt: “Heb moed mijn zoon of dochter ...

Lees verder
Preek op 02-07-2017, 13e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag worden heel wat beloftes gedaan: wie een profeet opneemt, wie een deugdzame opneemt, wie een kleine opneemt, zal zijn loon daarvoor krijgen. Opnemen, wat is dat eigenlijk? Wil dat zeggen: iemand opnemen alsof hij God zelf is? Betekent het iemand beleefd en vriendelijk ontvangen? Of alleen maar iemand beleefd ontvangen als hij iets op z'n hart heeft?

Lees verder
Overweging op 30/06 en 01-07-2017, 13e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medeparochianen. Ik weet niet wat u gedacht hebt bij de lezing van het evangelie. Ik vond het nogal wat, wat Jezus tegen de apostelen heeft gezegd. Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig, wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. Dat kan toch niet van ons gevraagd worden? De band tussen ouders en kinderen is zo wezenlijk. Maar hoe wordt ...

Lees verder
Viering van Witte Donderdag 2017

Lieve medeparochianen, de viering van Witte Donderdag op 13 april is alweer even geleden, maar wij willen jullie toch niet het fotoverslag van deze viering onthouden. Het is natuurlijk allereerst bedoeld voor de ouders van de 14 kinderen, die inmiddels gevormd zijn. Ook zijn er drie volwassenen gevormd. Op Witte Donderdag vieren wij traditiegetrouw het Laatste Avondmaal. Tijdens deze laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, stelde Hij het sacrament van de Eucharistie in door brood te nemen en te zeggen "Dit is mijn Lichaam" en door over de wijn te zeggen "Dit is mijn Bloed." Aansluitend stelde Hij het sacrament van het ...

Lees verder
Brief van Pater Borst

Brief van Pater Borst van 12-05-2017

Preek op 29-06-2017, donderdag in de 12e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Petrus en Paulus, hebben ze mensen van vandaag, hebben ze ons nog wat te zeggen? Ze laten twee verschillende kanten zien van ons kerk zijn. Petrus staat meer voor emotie; Paulus voor verstand. Petrus staat als verantwoordelijke voor de kerkorganisatie. Paulus voor de bijzondere gaven van de geest, die zich niet laten organiseren. Paulus was in sommige opzichten radicaler, Petrus zachtmoediger. Jezus koos twaalf verschillende mannen uit, met verschillende karakters. Daarnaast waren er nog zijn moeder ...

Lees verder
Preek op 25-06-2017, 11.30 uur, tijdens de familieviering, pastoor Frank Domen

Het gaat in de lezingen van vandaag over twee tegenstellingen: enerzijds het licht en anderzijds het donker; en ook over aan de ene kant fluisteren en aan de andere kant iets van de daken vertellen, heel luid, zodat iedereen het kan horen.

Lees verder
Preek op 25-06-2017, 10.00 uur, de 12e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het maken van keuzes is voor veel mensen moeilijk. Daar komt nog bij dat wij veeleisend zijn geworden door alle mogelijkheden die ons worden geboden, want we horen van elkaar, via Social media wat de ander allemaal beleeft en daar wil je niet voor onder doen. Waarom komen kinderen en kleinkinderen niet vaker op bezoek, hoor je ouderen soms zeggen, waarom hebben ze het zo druk? ...

Lees verder
24 juni: Geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
Preek op 22-06-2017, donderdag in de 11e week door het jaar, diaken Eelke Ligthart

Vandaag krijgen we les in bidden. “Als je bidt, gebruik dan niet al te veel woorden, veel bijzinnen om aan God duidelijk te maken wat we willen vertellen of vragen. Het beste is om korte zinnen te gebruiken. Toch dringt Jezus er bij ons op aan om bij Hem op de deur te blijven kloppen. Niet de kwantiteit van het bidden is belangrijk, maar het gaat om de kwaliteit.

Lees verder
Preek op 18-06-2017, Sacramentsdag - Heilig sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag op Sacramentsdag vieren we dat Jezus werkelijk tegenwoordig is onder de gedaanten van brood en wijn. Hij is aanwezig. ‘Werkelijke tegenwoordigheid’ is méér dan min of meer toevallig ergens zijn. Hij is er. Niet alleen is hij hier ter plekke, maar hij is er in een veel intenser betekenis. Hij keek niet de andere kant op. Hij bleef ook niet langs de kant staan kijken, maar hij wil met ...

Lees verder
Zondag 18-06-2017: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
Vormselviering

Zondag 18 juni om 10.00 uur is onze hulpbisschop, Jan Hendriks, bij ons te gast. Hij vormt dan 14 jongeren en 3 volwassenen. Voor de eerste keer zingt een spiksplinternieuw gelegenheidskoor ...

Lees verder
Eenvoudige catechesecursus voor kinderen van 7-12 jaar (opnieuw uitgebracht)

Een van de belangrijkste taken van de Kerk is de verkondiging van het geloof. Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Wil de katechese geschieden volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en alles leerden onderhouden, wat Hij ...

Lees verder
Preek op 15-06-2017, donderdag in de 10e week door het jaar, diaken Eelke Ligthart

“Als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen”. Jezus heeft, net als wij tussen de mensen geleefd. Mensen van goede wil, Hij heeft de gevolgen van dit samenleven ondergaan en ondervonden. Meestal zijn dat goede gevolgen, maar niet altijd.

Lees verder
Paus Franciscus: De Heilige Geest: beschermer en trooster

Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de Heilige Geest. De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en toeristen ...

Lees verder
Preek op 11-06-2017, H. Drie-eenheid, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een aantal generaties terug was het geloof in God nog een vanzelfsprekende zaak. En misschien zijn we nog weleens een beetje jaloers op de zekerheid, de kracht en de eenheid van dat geloof. Want veel gelovigen heden ten dage weten het allemaal niet meer zo zeker. Ze weten geen raad met de verdeeldheid binnen Kerk en samenleving.

Lees verder
Zondag 11 juni vieren wij het feest van de H. Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de...

Lees verder
Preek op 08-06-2017, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in dit bekende evangelie vraagt Jezus aan zijn Vader: “Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil maar zoals Gij wilt”. Jezus aanvaard zijn lijden. Hij wordt door Judas verraden, gearresteerd door de overheid, hij werd een gevaar voor die overheid. Door zijn leerlingen was hij in de steek gelaten. Jezus heeft ons op bijzondere wijze laten zien wat het wil zeggen, Gods wil te doen, boven onze eigen vrije menselijke wil. Onze vrije wil, door God gegeven, is een van de belangrijkste ...

Lees verder
Preek op 05-06-2017, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Als iemand gedurende een langere periode de bezielende voorzitter is geweest van een vereniging en zo iemand valt plotseling weg, bestaat er een kans, dat de vereniging in elkaar zakt, ja, helemaal uiteenvalt. Een dergelijk gevaar dreigde ook in de kring van ...

Lees verder
Preek op 04-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn vier feesten, die bij elkaar horen: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met Kerstmis wordt God mens onder de mensen. Met Pasen blijkt Jezus Christus niet zomaar een mens te zijn: Hij staat op uit de dood en begint als eerste mens het eeuwig leven. Met Hemelvaart gaat dat nieuwe leven terug naar God. En met Pinksteren krijgt dat ...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Overweging op 02/03-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig. De Kerk viert op de vijftigste dag van Pasen, de tiende dag na Jezus ’Hemelvaart, het Pinksterfeest. Uit angst voor het volk en de overheid, die de dood van Jezus hadden geëist, waren de leerlingen als bange vogeltjes bij elkaar gekropen. En ook Maria, de moeder van Jezus, was bij hen.

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag ook om 10.00 uur.
Allemaal van harte welkom!

Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Paus Franciscus: De therapie van de hoop

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag wil ik graag stilstaan bij de ervaring van de twee Emmaüsgangers, waarover het Evangelie volgens Lucas spreekt (vlg. Lc. 24,13-35). Laten we ons voorstellen hoe het eruit zag: twee mannen zijn teleurgesteld ...

Lees verder
Preek op 25-05-2017, Hemelvaart van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

Als je je afvraagt wat Hemelvaart betekent, moet je oppassen, dat je niet blijft stilstaan bij een louter uiterlijke beschrijving. In de drie lezingen van vandaag wordt op verschillende manieren stilgestaan bij dit feest. De evangelist Matteüs vermeldt eigenlijk alleen maar welke woorden Jezus spreekt voordat Hij naar de hemel ...

Lees verder
Donderdag 25 mei: Hemelvaart van de Heer (10.00 uur H.Mis)
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Alpha-cursus 2017 in de Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Lees verder