Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

21-05-2017, ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Meer lezingen, klik hier

Een overweging bij de lezingen van zondag 21-05-2017, Zesde zondag van Pasen

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 21 mei 2017, Zesde zondag van Pasen, Jaar A, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 4 De heilige Eucharistie, hoofdstuk 15: De gave van godsvrucht wordt door nederigheid en de verloochening van het eigen ik verkregen

De Heer: Men moet de gave van godsvrucht met ijver zoeken, er met verlangen om bidden, geduldig en vertrouwvol verwachten; ze dankbaar aannemen, nederig bewaren, ijverig daarmee werken en dan God het einde en de wijze van zijn verheven bezoeking overlaten totdat Hij komt. Gij behoort u vooral te vernederen, als gij innerlijk weinig of geen godsvrucht voelt, maar niet te zeer ontmoedigd te zijn of u er onmatig over te bedroeven.

Lees verder
Preek op 14-05-2017, de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

In Fatima en Medjugorje spreekt Maria vaak over de vrede, die zij ons zo van harte gunt. In Medjugorje heeft ooit op wonderbare wijze heel groot het Kroatische woord ‘MIR’ aan de hemel gestaan ...

Lees verder
100 Jaar Fatima en Kerk in Nood

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door grote, maar tegengestelde jubilea: 100 jaar zijn verstreken sinds de Moeder Gods in Fatima verscheen in 1917 en de Oktoberrevolutie uitbrak in Rusland. Deze belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis vormden ook de context waarin Kerk in Nood werd opgericht in 1947. Het tijdelijke initiatief, in het leven geroepen onmiddellijk na de oorlog om de ontberingen van ontheemden te verlichten, heeft zich in de erop volgende 70 jaar ontwikkeld tot een wereldwijde spirituele beweging die oproept tot een "opstand van het hart". 

Lees verder
Bisschoppen wijden de Nederlandse Kerk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de ...

Lees verder
Preek op 11-05-2017, donderdag in de 4e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze dagen horen we verhalen uit de bijbel die gaan over apostelen die uittrekken om het nieuws van Jezus verder te brengen dan alleen Jeruzalem en omgeving. Je zou kunnen zeggen dat de kerk zijn missionaire taak op zich heeft genomen. Afstanden worden niet geteld. Wat wel telt is dat de mensen de Blijde Boodschap te horen krijgen, waar dat ook is ...

Lees verder
Nieuwsbrief Beauraing

Het eerste trimester van 2017 begon onder een prachtige rijmmantel en eindigde onder de zon, de bloeiende bomen. In de tijd van de verschijningen was de door Maria gekozen tuin ook met bloemen en bomen beplant. De vrijwilligers en de vrienden ...

Lees verder
Preek op 07-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Nadat wij in september 2016 op bedevaart naar Medjugorje waren geweest, vertelde ik over een wonder, dat kort na ons vertrek gebeurde. Darren, een 24-jarige jongen uit Ierland, was – na 10 jaar rolstoel – plotseling opgestaan en gaan lopen. In de weken daarna hebben meerdere parochianen mij gevraagd hoe het dan nu met de jongen gaat. Ik zei, dat ik dat niet wist, omdat ik geen contact meer met hem had. Maar nu heb ik hem en zijn moeder opnieuw ontmoet. Hij maakt het uitstekend en loopt heel goed ...

Lees verder
Overweging op 05/06-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

In het evangelie lezen we over Jezus die door de deur de schaapskooi binnen gaat. De schapen zijn in de schaapskooi, horen dus al bij de herder. Zij worden door Jezus naar buiten geleid. Jezus heeft het ook over dieven en rovers naar wie de schapen niet moeten luisteren, omdat deze hen bij Jezus weglokken en wegroven. Door onze doop horen wij ook bij ...

Lees verder
Preek op 04-05-2017, donderdag in de 3e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Om ons geloof te leren begrijpen is het nuttig en dus leerzaam om de bijbel te lezen, er over te denken en ons eigen leven erbij te betrekken. Vandaag dat prachtige verhaal van Filippus. Hij wordt door de Heer op weg gestuurd naar Gaza. Die weg van Jeruzalem naar Gaza is eenzaam. Hij heeft het geloof verkondigd en krijgt a.h.w. even rust langs een eenzame weg om de batterijen weer wat op te laden. Het zijn soms zeldzame momenten dat je even de tijd neemt of krijgt om stil te worden en je te bezinnen. Ook Jezus ...

Lees verder
Preek op 30-04-2017, de 3e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag gaat het in het evangelie over twee mensen die teleurgesteld zijn. Ze hadden de afgelopen drie jaar ervaren dat de woorden van Jezus klopten, maar wat is er van overgebleven. Verhalen als over een graankorrel die sterft en eerst in de donkere aarde tot leven komt. En had Jezus ook niet gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Hij had blinden genezen ...

Lees verder
Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal ...

Lees verder
Preek op 17-04-2016, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Afgelopen zaterdagavond tijdens de Paaswake, en gisterenmorgen op eerste Paasdag, zijn wij met de jaarlijkse viering van het Paasfeest begonnen in behoorlijk volle kerken. Maar zo is het 2000 jaar geleden niet begonnen! Het begon toen met een tweetal vrouwen, die van het lege graf wegrenden om hun vrienden te vertellen, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Het begon met de aankondiging van de Blijde Boodschap, eerst aan Maria Magdalena en haar gezellin, en daarna aan de elf apostelen.

Lees verder
Preek op 16-04-2017, Eerste Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij willen even kijken naar de eerste man, die het lege graf binnenging. Petrus moet bij het graf zijn aangekomen met een mengeling van stormachtige gedachtes en gevoelens; gevoelens die varieerden van schuldgevoel - omdat hij zijn lieve Meester had verloochend - tot hoop, dat de Heer inderdaad weer zou leven.

Lees verder
Preek op 15-04-2017, de Paaswake, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor christenen wereldwijd een heilige nacht; het hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, de woestijn van ons eigen leven, want immers wij zijn trekkers ...

Lees verder
De Paaswake op zaterdag 15 april om 19.00 uur met opluistering door het ritmische koor 'Spirit'

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Lees verder
Stille Zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
Overweging op 14/15-04-2017, Paaswake, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar zijn. Alles wat aan deze verrijzenis ...

Lees verder
Preek op 14-04-2017, Goede Vrijdag, pastoor Frank Domen

Wanneer Jezus is gegeseld en met doornen gekroond, laat Pontius Pilatus Hem naar buiten brengen en zegt: "Zie hier de mens." Toen Pontius Pilatus op de allereerste Goede Vrijdag deze woorden sprak, probeerde hij de onschuld van Jezus te bewijzen. Pilatus had Hem uitvoerig ondervraagd en niets gevonden, dat de doodstraf zou rechtvaardigen. Hij had Jezus laten geselen – de soldaten hadden Hem nog eigenmachtig een doornenkroon opgezet en ...

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 14-04-2017

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 13-04-2017, Witte Donderdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of vierkante matses. Tegenwoordig zie je ze zo rond Pasen ook in de winkels verschijnen, want ook Pasen schijnt commercieel aantrekkelijk te zijn, zoals kerstmis dat al lang is.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 13 april 2017 om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Familieviering voor jong en oud(er)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, om 10.00 uur is er een Paas-familieviering in onze kerk. Het KISI-club-koor zingt, beweegt en klapt - want het is Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan en ...

Lees verder
Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Preek op 09-04-2017, Palmzondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen jezus , na het zien ...

Lees verder
Palmpasenstokken

Op zaterdagmiddag 8 april om 14.30 uur kwamen zo'n dertig kinderen en veel moeders - en enkele vaders - om samen Palmpasenkruisen te maken. Na een woordje uitleg door Ineke Brink ging iedereen ijverig aan de slag. Het was een drukte ..

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
Preek op 06-04-2017, donderdag in de 5e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Abraham wordt oud en zijn hoop om ooit nog kinderen te krijgen wordt met de dag kleiner. Hij kent de wetten van de natuur, maar hij zal daardoor niet minder op God vertrouwen. Met God heeft Abraham bijzondere ontdekkingen gedaan. God is voor Abraham altijd een reisgenoot geweest. Abraham ervoer God als iemand die met hem door het leven ...

Lees verder
Preek op 05-04-2017, boeteviering, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Aartsbisschop Henryk Hoser, bijzonder afgezant van Paus Franciscus voor Medjugorje

“In Medjugorje is de verering van de Maagd Maria zo intens, dat wij die als belangrijk kunnen beschouwen voor de hele wereld. We hebben de tussenkomst van de hemel zeer nodig en de ...

Lees verder
Palmpasen

Op zaterdag 8 april om 14.30 uur is het tijd om samen Palmpasenkruisen te maken in ons Parochiecentrum. Wat je mee kunt nemen: een houten kruis, fruit (maar liever geen bananen) of hele grote, zware (sinas)appels, een broodhaantje, paaseitjes of ...

Lees verder
Preek op 02-04-2017, de 5e zondag in de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Als Jezus bericht krijgt, dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is, verklaart Hij, dat deze ziekte niet tot de dood voert, maar dat Gods glorie erdoor zal worden vermeerderd. Op het eerste gezicht lijkt dit niet waar te zijn, want Lazarus komt te overlijden en als Jezus dan eindelijk aankomt, ligt Lazarus al vier dagen in het graf. Maar hoe groot is de blijdschap als Jezus hem weer tot het leven terugroept.

Lees verder
Overweging op 31-3/01-04-2017, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. In een reeks van zeven wonderverhalen probeert de evangelist Johannes aan te tonen wat het geloof in Jezus vermag. Het lange verhaal over de opwekking van Lazarus vormt in deze reeks een climax. Omdat het verhaal van de opwekking van Lazarus een voorafspiegeling is van het sterven en de verrijzenis van Jezus, lezen we het in deze Veertigdagentijd.

Lees verder
Kardinaal Eijk over Geloof en Zorg in de serie Katholiek Leven

“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk.” Dit zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s van katholiekleven.nl over geloof en zorg ...

Lees verder
Wie gaat er mee naar Medjugorje ... eind april of eind augustus 2017?

Afbeeldingsresultaat voor kerk medjugorjeOp woensdag 26 april vertrekken wij voor een (korte, maar krachtige) bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina. Het vliegtuig van Transavia vertrekt om 13.30 uur vanaf Rotterdam Airport. Wij komen aan in Split om 15.30 uur waar dan een busje ...

Lees verder
Preek op 30-03-2017, donderdag in de 4e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  de oppositie tegen Jezus begint steeds erger vormen aan te nemen. Na zijn rede over het eeuwig leven en de rol die Jezus daarin heeft om het eeuwig leven te kunnen behalen, groeit de weerstand van de joden meer en meer. Zoals ze eerst enthousiast waren over de woorden die Hij sprak en de wonderen die Hij deed, worden ze nu achterdochtig en ontstaat er ongeloof. Hij de zoon van God, God zijn Vader, en Hij dus ook ...

Lees verder
Familie-boeteviering en biechtgelegenheid

Op vrijdag 31 maart om 18.00 uur is in ons Parochiecentrum een boeteviering voor families. Ouders, kinderen, jongeren en ook opa’s en omá s zijn welkom en vrienden natuurlijk ook. Voor wie wil is er biechtgelegenheid. En na afloop is er een gezellig samen-zijn; ...

Lees verder
Preek op 26-03-2017, de 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie vertelt over een man, die blindgeboren was. Hoe verschillend reageren de omstanders op zijn blindheid. De leerlingen zagen zijn blindheid als een gevolg van zonde. Zijn buren zagen hem vooral als een bedelaar. De Farizeeën hadden er alleen maar oog voor, dat hij op de sabbat was genezen, en dat was verboden. Anderen zagen in de ziende man iemand, die lijkt op ...

Lees verder
Zaterdag 25 maart: Maria Boodschap

De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt. 'Maria Boodschap' is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie melding maakt (1,26-38).

Lees verder
Overweging op 24/25-03-2017, 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. Vandaag staan de thema’s “zien en licht” in de drie lezingen. De lezingen hebben alle drie gemeen, dat ons denken doen en handelen vanuit ons hart, vanuit de liefde voor de medemens, ervoor zorg kan dragen dat het duister in het leven weer licht wordt. Dat de zin van het leven weer wordt gezien. In de eerste lezing wordt de profeet Samuel geleerd om naar de mens te kijken, zoals God naar de mens ziet. Hij moet niet naar de ...

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom, waarom? Heeft lijden zin?

Op woensdagavond 22 maart was onze hulpbisschop Jan Hendriks in onze Dionysius­parochie in Heerhugowaard waar hij een lezing heeft gehouden over het lijden, dat voor ons mensen ergens een ondoorgrondelijk mysterie blijft. Toch heeft hij geprobeerd ...

Lees verder
Preek op 23-03-2017, donderdag in de 3e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoe dichter we bij Pasen komen, lijkt het wel dat er steeds meer tegenstellingen komen in de lezingen. Tegenstellingen in de eerste lezing over wat Mozes en zijn volk met Jahwe hebben afgesproken. Hoe het volk dat Mozes uit Egypte heeft geleidt, weg uit de slavernij, hun leven moeten leiden daar in de woestijn. Ze zijn nog maar een korte tijd onderweg of ze zijn ...

Lees verder
Nederlandse bisschoppen wijden bisdommen in mei toe aan Onbevlekt Hart Maria

De Nederlandse bisschoppen wijden de Nederlandse bisdommen op 13 mei gezamenlijk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Ze zullen dit doen tijdens een vesperviering in de Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Aanleiding voor de toewijding is het honderdjarig jubileum van de Mariaverschijningen in het ...

Lees verder
Tienergroep "On The Road" loopt mee in de Stille Omgang

In Amsterdam hebben zaterdagavond en -nacht duizenden katholieken de Stille Omgang gelopen. Ook een vijftal leden van onze tienergroep "On The Road" en hun begeleiders hebben meegelopen.

Lees verder
Oecumenische Vesperviering 29 maart 2017

Op 12 december 2016 was een eerste Oecumenische Vesperviering in de Ontmoetingskerk (PKN) aan de Middenweg in Heerhugowaard. Het was een mooie samen-avond, een avond die vroeg om ‘meer’. Woensdag 29 maart 2017 is dus een volgende Oecumenische Vesperviering. Voorganger is deze keer: Pastoor Frank Domen en het thema is: Vasten, waarom en hoe? ... 

Lees verder
Maandag 20 maart: hoogfeest van Sint Jozef

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. 

Voedstervader

Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of aannemer in Nazareth.

Rechtschapen

In het Nieuwe Testament speelt hij slechts een rol bij de geboorte en kinderjaren van Christus. Volgens het Evangelie van Matteüs ...

Lees verder
Preek op 19-03-2017, de 3e zondag van de Vasten, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het kwaad dat mensen elkaar aandoen, is uiteindelijk altijd de vrije keuze van mensen, maar het is dikwijls wel de duivel, die mensen daartoe aanzet. Hij doet dat, omdat hij mensen het geluk misgunt, dat hijzelf niet meer kan bereiken, en omdat hij Gods heilsplannen zo veel mogelijk wil doorkruisen.

Lees verder
Lezing Mgr. Hendriks op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart geeft Mgr. Jan Hendriks, onze hulpbisschop, een lezing in het kader van de Vasten- of Veertigdagentijd. Thema: ‘De zin van het lijden’. Waarom al die problemen, moeilijkheden, tegenslagen die mensen óverkomen, vaak niet te vóórkomen? “Waaraan hebben we dat verdiend?” ...

Lees verder
Vaderspreuk van de dag

Vaderspreuk voor 18 maart

Een grijsaard zei: "Geloof niet elk woord. Stem er niet vlug mee in. Wees traag in het geloven van alles wat er maar gezegd wordt, maar vlug in het spreken van de waarheid."

Wil je meer vaderspreuken lezen... klik dan hier.