Bookmark and Share
Preek op 17-06-2018, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hoorden zojuist de prachtige parabel over het zaad, dat uit zichzelf ontkiemt. Ik denk, dat dit verhaal ook voor mensen van deze tijd heel leerzaam kan zijn. Want veel mensen zijn vandaag de dag zo, dat zij direct - of in ieder geval zo snel mogelijk - de resultaten van hun werk willen zien. Zij kunnen maar moeilijk wachten en de dingen laten gebeuren ...

Lees verder
Overweging op 15/16-06-2018, 11e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Jezus houdt ons, als Hij over het Koninkrijk Gods spreekt, een geweldig ideaal voor. Jezus spreekt over het Rijk Gods als over iets dat heel dichtbij is, dat er eigenlijk al is. We hoeven er ons enkel van bewust te zijn. Het is het bewustzijn dat er in het groot en in het klein, veel goeds gebeurt ...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 17 juni 2018, 11e zondag door het jaar B

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 17 juni 2018, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 3 De innerlijke vertroosting, hoofdstuk 6: De toets van de ware minnaar

Mijn zoon, een sterk en wijs minnaar zijt ge nog niet. Waarom niet, Heer? Wel, om een kleine moeilijkheid ziet gij af van goede initiatieven en uw begeerte naar troost is veel te hevig. Een sterk minnaar houdt stand in beproevingen en hecht geen geloof aan de verleidelijke woorden van de vijand. Zoals Ik hem behaag als alles goed gaat, zo mishaag Ik hem niet in teleurstellingen. En de...

Lees verder
Weer KiDi-club a.s. vrijdag 15 juni!

Vrijdag 15 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur is er weer KiDi-club. De KiDi-club is een catechese-club voor kinderen van de basisschool. Er wordt nagedacht over het geloof, ...

Lees verder
15 juni: Heilige Vitus

Je zult het niet geloven, maar nu gaan we het leven leren kennen van een heilig kind. Want Vitus is niet oud geworden. Maar laten we van vooraf aan beginnen. Wat we van Vitus zeker weten, is dat hij geleefd heeft rond het jaar 300. We weten ook, dat hij als martelaar gestorven is. Veel meer weten we niet van hem...

Lees verder
14 juni: Heilige Lidwina van Schiedam

We gaan nu naar een stadje in Nederland, maar dan een hele tijd terug. Dat stadje heet Schiedam. We zijn in het jaar 1380. Dat is dus al een hele tijd geleden. Het stadje ziet er ook heel anders uit dan nu. Er staan geen flatgebouwen en ook geen grote huizen...

Lees verder
13 juni: Heilige Antonius van Padua

In Portugal zeggen ze liever: Antonius van Lissabon. Dat komt, omdat Antonius in Lissabon is geboren. Dat is in het jaar 1195. Vlak bij de kathedraal staat het geboortehuis van deze heilige...

Lees verder
Preek op 10-06-2018, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te spreken krijgen. Hij vergeet helemaal om aan zichzelf te denken! Daarom gaan ze naar hem toe en willen hem meenemen, weg uit de chaos, tijd om bij te komen. En waar zou je dat beter kunnen ...

Lees verder
Leestip: 'Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent? '

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.

Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, met verrassende verwijzingen naar films, muziek en verhalen, die een bron van inspiratie kunnen zijn in ieders eigen weg doorheen het leven...

Lees verder
6 juni: Heilige Norbertus

Norbertus wordt rond het jaar 1080 in Gennep in Limburg geboren. Zijn vader is de graaf van Gennep. De ouders hebben beslist, dat Norbertus in de geestelijke stand wordt opgenomen. Daarom wordt hij kanunnik van Xanten, waar Gennep bij hoorde...

Lees verder
Preek op 03-06-2018, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Een waargebeurd verhaal. Heel lang geleden leefde er een pastoor in La Grave, een dorpje in de Franse Alpen. Hij bewaarde het Allerheiligste, het Lichaam van Christus, in een armoedig houten kistje achter het altaar. Op 20 mei 1488 kwam de bisschop van Grenoble op bezoek, en gaf de pastoor opdracht links naast het altaar een kastje te maken, vanbinnen met zijde ...

Lees verder
5 juni: Heilige Bonifatius

Rond het jaar 675 wordt in het zuiden van Engeland bij deftige mensen een jongetje geboren. Hij heet Winfried. Wanneer hij een jaar of zeven is, brengen zijn ouders hem naar een beroemd klooster. Hij studeert er zo goed, dat hij in een ander klooster les gaat geven. Winfried doet dit heel graag en ook heel goed...

Lees verder
Preek op 27-05-2018, feest van de heilige Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Hebben wij het ooit meegemaakt, dat wij begonnen het huis van een vriend te verlaten, maar dat wij ons dan toch weer even omdraaiden om te zeggen: "Oh, en nog één ding. . . . " Dat is een beetje wat Jezus hier doet. Vlak voordat Hij teruggaat naar de hemel, wendt Hij zich tot zijn apostelen en vertelt hen nog één ding: "Gaat dus, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, doopt hen en ...

Lees verder
Overweging op 25/26-05-2018, feest van de heilige Drie-eenheid, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Het zijn dit weekend korte lezingen, maar er staat veel in. Mozes, de grootste profeet van het Oude Testament, laat ons in de eerste lezing, nadenken over wat God allemaal voor ons mensen heeft gedaan. Mozes brengt ons in herinnering alle grote wonderdaden van God en onze uitverkiezing tot Zijn volk, onze uitverkiezing dat we Gods kinderen zijn ...

Lees verder
Voorjaars nieuwsbrief Caritas

Onder het thema Samen tegen Armoede werd de Dag van de Caritas 2018 gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Jan Maasen, stafmedewerker caritas van het bisdom Rotterdam, ging in zijn inleiding in op de vraag waarom armoede nog steeds toeneemt in Nederland en voor een aantal groepen hardnekkig blijft bestaan. In een vijftal workshops werd ...

Lees hier verder voor de voorjaarsnieuwsbrief  Caritas

Mooie opbrengst Pinksteraktie voor Nederlandse missionaris

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom werd ook dit jaar weer middels de Pinksteractie in parochies geld ingezameld voor hun belangrijke werk. De inzameling is niet alleen alleen voor honderden...

Lees verder
Preek op 21-05-2015, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

Heel mooi, dat zo veel tieners en jongeren én volwassenen mee zijn geweest naar Assisi. Vandaag is een feestdag - een gloednieuwe feestdag - ter ere van Maria, Moeder van de Kerk. Daarom wil ik iets vertellen over een andere bedevaart, die gelijk plaatsvond met de bedevaart naar Assisi: een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië en Herzegovina. Op 24 juni 1981 ...

Lees verder
Preek op 20-05-2018, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig ...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag - voortaan ter ere van 'Maria, Moeder van de Kerk' - ook om 10.00 uur. Tijdens deze h. Mis komen jongeren, die naar Assisi zijn geweest, opnieuw bij elkaar.
Allemaal van harte welkom!

Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
16 mei: Heilige Johannes Nepomuk

Op veel bruggen zie je een beeld staan van een priester, die soms de vinger voor de mond houdt. Hij is een echte bruggenheilige. Vaak is dat beeld een kopie van een beeld, dat in Praag op een brug staat...

Lees verder
15 mei: Heilige Isodorus, de boer

Isodorus wordt in de twaalfde eeuw geboren in een arm Spaans gezin. De mensen leven van een paar kleine stukjes grond en verhuren zich als dagloner. De ouders voeden Isodorus goed op en leren hem van God houden...

Lees verder
14 mei: Heilige Apostel Mattias

We weten allemaal, dat een van de leerlingen van Jezus een verrader geworden is. Dat is Judas, Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Nu zijn er dus nog maar elf apostelen over. Wanneer Jezus nu ten hemel is gestegen, roept Petrus de ...

Lees verder
Pinksternoveen + noveengebed voor de Kerk in Nederland

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Preek op 13-05-2018, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen (vijf vormen van genezing tijdens de Eucharistie)

Er zijn vijf vormen van genezing, die wij tijdens de Mis kunnen ontvangen. Genezing komt echter niet als een cadeau uit de hemel vallen. Wij moeten weten, dat het kan, wij moeten ernaar verlangen en eraan meewerken. Een eerste genezing vindt plaats aan het begin van de Mis. De genezing van de zonde. Niet de grote jongens als stelen en moorden en echtbreuk, want die ...

Lees verder
Preek op 10-05-2018, Hemelvaart van de Heer, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de ...

Lees verder
Kardinaal Eijk: Paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie

Kardinaal Eijk schreef een opiniebijdrage in het Engels voor de ‘National Catholic Register’ en in het Italiaans voor de ‘Bussola Cristiana Quotidiana’. Aanleiding waren de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan... 

Lees verder
13 mei: Heilige Servatius

Servatius is voor ons in Limburg de grote bisschop van Maastricht. Maar dat werd hij niet zomaar. Daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Laten we van voren af aan gaan vertellen. Dan kom je er vanzelf achter, hoe het gegaan is...

Lees verder
12 mei: De Heilige Pancratius van Rome

Pancratius is de zoon van rijke ouders. Ze wonen in Klein-Azië. Er zal echter heel gauw een groot ongeluk in het leven van de jongen komen. Zijn ouders sterven allebei. Nu gaat Pancratius met een...

Lees verder
Nederlandse dagen in IsraŽl in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen...

Lees verder
Donderdag 10 mei 10.00 uur heilige Mis: Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Prachtige opbrengst Vastenactie 2018

Het vastenproject was dit jaar voor kinderen in Zambia...

Lees verder
Preek op 06-05-2018, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ervan doordrenkt. De Beatles zongen het lang geleden: “All you need is love”; het enig wat je nodig hebt is liefde. Liefde als eerste levensbehoefte.

Lees verder
8 mei: Heilige Wiro, Plechelmus en Otger

Heel lang geleden leefde er in Ierland een priester. Het is al meer dan duizend jaar geleden. Die priester heette Wiro. Wiro zorgde heel goed voor de mensen. Wiro wilde altijd al graag priester worden want hij hield heel veel van God. Ook toen hij nog een kleine jongen was, ging hij al graag naar de kerk. Ook bad hij elke dag. Dat bleef Wiro ook doen, toen hij priester geworden was...

Lees verder
8 mei: De Heiligen van Oldenzaal en Sint OdiliŽnberg

Wanneer Wiro, Plechelmus en Otger in Rome zijn, hoort de paus over deze drie mannen. Men vertelt hem, hoe ze bidden en offeren. Dan laat de paus hen bij zich roepen. Ze moeten aan de paus vertellen wat het doel van hun reis is. Tegelijkertijd smeken ze de paus, hen te sparen voor de last van het bisschopsambt... 

Lees verder
1 mei: Heilige Jozef

Nu Sint Jozef van de engel heeft gehoord, dat hij voor Maria en het Kind moet zorgen, zal hij dat ook goed doen. En dat is ook nodig. We hebben al gezien, hoe Jozef gezocht heeft naar een kamer in een herberg. Dat was in Betlehem. Hij doet veel moeite, om voor Maria een bed te vinden. We weten dat de herbergen helemaal vol waren. Maar Jozef geeft de moed niet op...

Lees verder
Preek op 29-04-2018, 5e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare gelovigen, als we eens in de huid van Paulus zouden kunnen kruipen, wat zou er dan allemaal in ons omgaan, in u en mij? Hij heeft die christenen achtervolgt opgepakt en voor de rechter gebracht, maar hij werd onderweg naar Damascus geraakt door de Heer. Drie dagen blind als een teken dat hij zijn ogen ...

Lees verder
29 april: Heilige Catharina van SiŽna

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid.

Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

27 april: Heilige Petrus Canisius

De vader van Petrus is meerdere malen burgemeester van Nijmegen geweest. Petrus komt dus niet van arme mensen. Hij wordt geboren op 8 mei 1521. Eigenlijk heet hij heel gewoon Piet de Hondt. Maar in die tijd is het gewoon dat je je naam vertaalt in het Latijn. En daarom heet hij nu Petrus Canisius...

Lees verder
Onze Parochiekerk een stiltecentrum

In allerlei gebouwen is tegenwoordig een stiltecentrum: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, universiteiten, winkelgebieden (Hoog Catharijne). Het zijn plekken van stilte, ...

Lees verder
Is er een God?

Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn: zo zijn er bloed- en vleeswonderen (hosties die in vlees veranderen en/of waar bloed uit komt), conserveringswonderen (geconsacreerde hosties die niet vergaan), brandwonderen (hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald werden) en boomwonderen (hosties die in een boom werden gestopt en waar een miraculeus kruis uit groeide of werd gemaakt). Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano, Italië...

Lees verder
Maria, Moeder van de Kerk: liturgische teksten van de nieuwe feestdag

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus ...

Lees verder
25 april: Heilige Marcus, de Evangelist

Marcus heeft het christelijk geloofthuis leren kennen. Zijn moeder, die ook Maria heet, ontvangt de christenen in haar huis. Bij die bijeenkomsten heeft Marcus ook de apostel Paulus leren kennen. We kunnen dan ook, lezen in de Bijbel, dat Marcus met Paulus mee is gegaan op reis. Daar is echter een keertje iets misgegaan...

Lees verder
Kleding die past

Heerlijk ... het warme weer is vroeg verschenen. Rond 20 april klom de temperatuur omhoog tot 25 en op sommige plaatsen nog hoger. En een trouwe kerkganger uit het Midden-Oosten stelde de vraag of hij met een korte broek aan naar de kerk/Mis kon gaan?! Eens even kijken wat Google hierover meldt! "Een kerk is een Godshuis (woning van God) en God is de Koning der koningen...

Lees verder
Preek op 22-04-2018, 4e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, veel mensen hier in de kerk aanwezig kennen elkaar van gezicht en van naam. De meesten van ons weten ook wel van elkaar waar wij wonen. Van de nodige mensen weten wij wat voor werk ze hebben gedaan of nog doen. Misschien weten wij van iemand een hobby. Wij weten een beetje van elkaars bijzondere vreugde en verdriet ...

Lees verder
Overweging op 21/21-04-2018, 4e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, een herder, een weideveld met schapen, een lekker zonnetje. Dit beeld roept bij ons idyllische associaties op. Het “herder zijn” lijkt zo lieflijk en eigenlijk een beetje wereldvreemd en halfzacht. Maar in de tijd van Jezus was het herdersleven allesbehalve iets idyllisch. Het was een hard bestaan. De herder David, de latere koning David, vocht tegen leeuwen en beren ...

Lees verder
Bericht van Pastoor DaniŽl uit SyriŽ

Vrijdag 13 april 2018

Een drukke zondag

Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus...

Lees verder