Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen.

19-11-2017, 33E ZONDAG DOOR HET JAAR A

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

Ontvoerde Italiaanse priester ontmoet de Paus

De Italiaanse priester Maurizio Pallù was eerder enige tijd werkzaam in Nederland. In oktober werd hij vijf dagen ontvoerd in Nigeria. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar Italië waar hij afgelopen woensdag de paus mocht ontmoeten...

Lees verder
Paus: 'Leven niet eindeloos rekken'

De beschikbaarheid van geavanceerde medische technieken betekent niet dat alles ingezet moet worden om menselijk leven in stand te houden. Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap over de problematiek rond het levenseinde. De paus richtte zich...

Lees verder
Paus Franciscus: Wat is gebed nu echt?

We gaan door met de catecheses over de heilige Mis. Om de schoonheid van de eucharistieviering te begrijpen wil ik graag beginnen met een heel eenvoudig aspect: de Mis is gebed; het is zelfs bij uitstek het gebed, het hoogste, meest sublieme en ...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 19-11-2017, 33e zondag door het jaar A

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 19 november, de 33e zondag door het jaar A, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 1, Richtlijnen voor het innerlijk leven, hoofdstuk 14: Vermijd het lichtvaardig oordeel

Zie eens goed naar uzelf en pas op dat gij over de daden van anderen niet oordeelt. Bij het oordelen over anderen verricht een mens vergeefse arbeid, vergist hij zich meermalen en komt allicht tot zonde, maar als hij zichzelf beoordeelt en onderzoekt, is zijn arbeid altijd vruchtbaar. Zoals een zaak ons raakt, wordt ze dikwijls ook door ons beoordeeld; want het juiste oordeel ontsnapt ons maar al te licht wegens onze eigenliefde. Als wij bij onze...

Lees verder
Oudste foto van een Mariaverschijning (Engels)

On June 24th, 1905, Thomas B. Hayward was enjoying the sights of the Narrows of St. John’s in Newfoundland, Canada when he pointed his camera at an unusual iceberg and snapped a photo. After getting the photo developed, it was clear there was ...

Lees verder
Benefietconcert 'Totus Tuus Maria'

Zondag 26 november, op het hoogfeest van Christus Koning, sluit het kerkelijk jaar af dat in het teken stond van het Jubileum van 100 jaar Fatima. De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft grote waarde voor de mensheid. Daarom geven de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (de Blauwe Zusters) op die dag een concert in het Sint-Janscentrum in Den Bosch op zondag 26 november in het Sint-Janscentrum Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch. Uit dankbaarheid voor Maria ...

Lees verder
Collecte voor de PCI

Het afgelopen weekend was de gehele opbrengst van de collecte bestemd voor de PCI, de Parochiële Charitatieve Instelling. De opbrengst was €919,11 (vorig jaar jaar €842,45) waarvoor onze hartelijke dank.

Jaarverslag van de PCI op 12-11-2017 door voorzitter Adriaan Rotteveel

Geachte pastoor Frank, diaken Eelke en medeparochianen, het doet mij deugd, dat ik ook dit jaar weer de gelegenheid krijg iets te zeggen over het werk van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling in dit Caritas-weekend. Die benaming "Caritas-weekend" klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar het is dan ook pas de eerste keer, dat deze naam officieel door het Bisdom wordt gebruikt. Voorheen sprak men steeds over "het diaconale weekend", terwijl we toch altijd spreken over de Parochiele Caritas instelling. Nu moet ik u zeggen, dat ik blij ben met die ...

Lees verder
Preek op 12-11-2017, 32e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. Wat heb je liever: rijkdom of verstand? Wat is beter een knap uiterlijk of helderheid van geest? Gezondheid staat op nummer een van ons verlanglijstje, straks weer op vele nieuwjaarswensen. Maar bedoelen we dan ook: gezond oordelen, gezond bezig zijn, gezond omgaan met je medemensen? Is gezondheid van geest niet meer belangrijk dan een gezond ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

Het Sacrament van het Vormsel 2018

Tieners (die in groep 8 zitten), jongeren en volwassenen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. Het Latijnse woord firmare, ...

Lees verder
Paus Franciscus: De Mis is geen spektakel, maar een teken van Gods liefde!

We beginnen vandaag met een nieuwe reeks catecheses gericht op het ‘hart’ van de Kerk, ofwel de Eucharistie. Het is van fundamenteel belang dat wij christenen de waarde en de betekenis van de heilige Mis goed bevatten om onze relatie met God ...

Lees verder
‘Gewone mensen lazen de Bijbel al voor de Reformatie in volkstaal’

In media worden rond vijfhonderd jaar Reformatie “vooral achterhaalde en verouderde historische clichés herkauwd”. Een ervan is het verhaal dat door de Reformatie mensen de Bijbel...

Lees verder
Preek op 05-11-2017, 31e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De lezingen spreken over de kerkelijke leiders. Als de priester het brood neemt en de wijn en hij spreekt die woorden van Christus - “Dit is mijn Lichaam ... Dit is mijn Bloed" - dan is het Jezus Christus zelf, die tot de hemelse Vader spreekt en tot alle mensen in de kerk. Iemand kan in de kerk een vurig betoog houden, maar als de priester woordelijk hetzelfde betoog houdt, dan gaat daar toch ...

Lees verder
Overweging op 03/04-11-2017, 31e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing begint met: “Uit de profeet Maleachi”. Bij het woord profeet denken we meestal aan een toekomstvoorspeller, een soort waarzegger. Maar het woord profeet komt uit het Grieks, profèmi, en dat betekent: “spreken namens iemand”. En een profeet in de H. Schrift, is iemand die spreekt namens God. God heeft mensen nodig die Hem stem geven ...

Lees verder
Nieuw boek over Paus Franciscus door Robert Lemm

... het vroegere CRK, Traditioneel Katholicisme, het conservatieve maandblad Catholica, de Agneskerk in Amsterdam en de Mis volgens de Tridentijnse ritus ... enz. enz! Robert Lemm is ook één van de grote voorstanders van de verering van 'de Vrouwe van alle Volkeren'. Ik citeer Trouw: "De kruistocht van Robert Lemm tegen alles wat nieuw is"! En deze Robert Lemm, overigens een ...

Lees verder
Sinterklaasconcert Fanfare Hou en Trouw 26 november a.s.

 Oh kom er eens kijken en luisteren… Het is november, Sinterklaas komt in het land! Op zondag 26 november om 14:30 uur presenteren HET Opleidingsorkest en MAMS zangtheater HET grote Sinterklaasconcert in de Dyonisiuskerk. Het belooft een uniek concert te worden waarbij bekende Sinterklaasliedjes ...

Lees verder
4 november: Dag van de Heilige Carolus Borromeüs

Carlo wordt op 2 oktober 1538 geboren. Zijn ouders wonen in een mooi kasteel aan het Lago Maggiore. Dat is in Italië. Omdat hij de tweede zoon is in het gezin, hebben zijn ouders beslist dat Carlo geestelijke zal worden...

Lees verder
Ouders kunnen hun kinderen opgeven voor de viering van de Eerste Heilige Communie

Fijn, dat een aantal ouders hun kinderen al hebben opgegeven voor de Eerste heilige Communie. De startavond rond dit grote feest is op maandag 15 januari 2018 om 19.45 uur in de Dionysiuszaal in het Parochiecentrum. Lees hier verder.

Preek op 02-11-2017, Allerzielen, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen als de joden en de heidenen hebben in de loop van de eeuwen veel verschillende namen gegeven aan hun God of goden, bijvoorbeeld de Schepper, de Almachtige, de wreker. Maar wij, christenen, hebben aan God een Naam gegeven, die je in andere godsdiensten niet terugvindt. Onze God, zo zegt de apostel Paulus, is de God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt ...

Lees verder
2 november - Allerzielen: De heilige Mis is om 19.00 uur

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens ...

Lees verder
Paus Franciscus over Allerheiligen: De heiligen geven Gods licht door

Op het hoogfeest van Allerheiligen sprak paus Franciscus tijdens het angelusgebed over het doel van ons leven: het doorgeven van Gods licht ...

Lees verder
"Wij hebben alles aan het huwelijk te danken"

Net toen Annette en Wim Peeters zich begonnen te verbazen dat hun leven weinig lijden kende, werd Wim getroffen door acute leukemie. Zaterdag getuigden zij van de kracht die het huwelijk hun in deze moeilijke omstandigheden geeft.

Lees verder
Preek op 01-11-2017, Allerheiligen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei kardinaal Simonis, dat ze zonder al die titels al heilig zijn ...

Lees verder
1 november - Allerheiligen: De heilige Mis is om 19.00 uur

 Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen ...

Lees verder
Een antwoord op de angst

Hoe kun je je inzetten voor een betere wereld, zonder onrustig, angstig en wanhopig te worden? Een katholieke activiste deelt haar beproefde recept. Soms lijkt het of de wereld gek geworden is. En de ongerustheid die velen van ons voelen, helpt daar niet aan ...

Lees verder
Paus Franciscus: Het paradijs is eindeloze liefde

Tijdens de algemene audiëntie van 25 oktober sprak paus Franciscus over het doel van onze hoop: het paradijs. Dit is de laatste catechese over de christelijke hoop. Dit thema heeft ons sinds het begin van dit liturgische jaar vergezeld. Ik wil graag ...

Lees verder
Nieuwsbrief bedevaartoord Beauraing

De zegeningen van de Heer waren deze laatste maanden heel talrijk in het Heiligdom! Kinderen, echtparen, zieken... wat voor genaden van tederheid en van medelijden! Meer kunt u lezen in de nieuwsbrief van bedevaartsoord Beauraing...

Lees verder
3 november: Dag van de Heilige Hubertus

Hubertus Is de zoon van de hertog van Toulouse. Hij wordt graaf aan het hof van koning Diederik. Hubertus is heel rijk. Samen met zijn vrouw is hij heel gelukkig. Hun zoon heet Floribertus...

Lees verder
Iedereen welkom op KiDi club bijeenkomst a.s. vrijdag 3 november!

Vrijdag 3 november komt de KiDi-club weer bij elkaar - van 18.30-20.00 uur. We hopen dat iedereen weer komt en nieuwe kinderen zijn altijd welkom. Iedereen mag natuurlijk ook vrienden en vriendinnen meenemen. Het thema vrijdag is: Sint Maarten. Martinus, zoals hij eigenlijk heette, was een soldaat die zich op ...

Lees verder
Opinie: Wetenschap is juist in het Christendom ontstaan

OPINIE: Het geloof heeft een esthetische en literaire component, maar is ook een drager van waarheid, betoogt hulpbisschop Rob Mutsaerts ...

Lees verder
Allerheiligen en Allerzielen

 ROERMOND (RKnieuws.net) - Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen.

Lees verder
Dagje uit met het 50-jarige Gemengd Koor

Op dinsdag 10 oktober werd het feest gevierd in Amsterdam. De busreis erheen was al heel gezellig. De koffie met gebak in Café 'Lusthof', al 30 jaar een begrip in de Van Baerlestraat in Amsterdam, smaakte prima. Daarna was een ...

Lees verder
Preek op 29-10-2017, 30e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De meesten van ons hebben kinderen, kleinkinderen. En wij zullen er allemaal weleens over nagedacht hebben wat wij voor hen over zouden hebben als zij in moeilijkheden zouden komen. Wij zouden werkelijk alles voor hen doen, niet waar!? Zelfs als de problemen de schuld van de kinderen zelf zouden zijn, dan zouden wij hen nog graag willen helpen!

Lees verder
Reclame Code Commissie buigt zich over Second Love-reclame

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft afgelopen donderdag een klacht aanhoord over de posterreclame van datingsite Second Love. De zaak is aangespannen door burgerinitiatief CitizenGO die vindt dat de reclame aanzet tot ontrouw en vreemdgaan en daarmee de samenleving ondergraaft. De poster toont een man die intiem kussend de BH-bandjes losmaakt bij een vrouw en gaat vergezeld van de tekst “Flirten is niet alleen voor singles”. “Uit de combinatie van weergavevormen, waaronder beeld, tekst, logo ...

Lees verder
Saoedische kroonprins wil af van conservatieve islam

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wil af van de ijzeren greep van het Wahabisme op zijn land. Dat concludeert de missiepersdienst AsiaNews in een analyse ...

Lees verder
Preek op 25-10-2017, Mariaviering van de KBO, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen. Hartelijk welkom bij de viering van de eucharistie ter ere van Maria, O.L.V. van Beauraing, moeder met het gouden hart. In Bauraing komt Maria naar ons mensen, in Fatima, in Medjugorje komt Maria naar de wereld, met haar ...

Lees verder
Houellebecq: Opmerkelijke herleving katholieke Kerk Frankrijk

De Franse bestsellerauteur Michel Houellebecq ziet een opmerkelijke herleving van de katholieke Kerk in zijn land. Dat zegt hij in een interview met de Duitse Spiegel. Naast een versterking van de islam zegt hij een “opmerkelijke terugkeer van het ...

Lees verder
Preek op 22-10-2017, de 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee, makkelijk is het al helemaal niet. Het gaat zelfs om een ingewikkelde zaak. Het is een gespannen tijd, waarin Jezus leeft ...

Lees verder
Preek op 19-10-2017, donderdag in de 28e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

De lezingen van vandaag begonnen met een brief van de H. Paulus aan de Romeinen. In veel van zijn brieven begint hij met: “Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de leerlingen en gelovigen in Jezus ...

Lees verder
Uitnodiging Allerzielenviering 2017

Op 2 november staan we weer stil bij iedereen die niet meer bij ons is.  Een bijzondere uitnodiging is er voor allen die afgelopen jaar een dierbare zijn verloren. De uitnodiging kunt u hier vinden...

Onze lieve Vrouw van Fatima voor kinderen (deel 6)

Velen hebben vast en zeker gehoord van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen Moeder er aan het eenvoudige 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maar er is een misschien nog wel beroemdere bedevaartsplaats Fatima in ...

Lees verder
PASTOOR MAURIZIO PALLÙ IS VRIJGELATEN !!!

Pastoor Maurizio Pallù, die afgelopen donderdag in Nigeria werd ontvoerd, zou even vóór 24.00 uur vannacht zijn vrijgelaten. Vandaag, woensdag 18 oktober, viert hij zijn 63e verjaardag. Wat een mooi cadeau voor hem, zijn familie, ja, voor ons allemaal. God zij dank gebracht !!! Klik hier. Zie ook de website van onze hulpbisschop, Jan Hendriks.

De Heilige Peter Julian Eymard (Engelstalig)

Hier kunt u een filmpje vinden over de Heilige Peter Julian Eymard, geboren in Frankrijk in 1811. Hij was een Franse Katholieke priester en oprichter van 2 religieuze instituten:  the Congregation of the Blessed Sacrament voor mannen en de Servants of the Blessed Sacrament voor vrouwen. Hij had een intense devotie voor Maria ...

Lees verder
HET LAATSTE NIEUWS INZAKE DE ONTVOERING VAN PASTOOR MAURIZIO PALLÙ

Afgelopen donderdag is pastoor Maurizio Pallù (63) op klaarlichte dag door gewapende mannen ontvoerd in de buurt van Benin City, Nigeria, waar hij als missionaris werkzaam is. Zij eisen losgeld. De pastoor heeft kunnen bellen met een bekende om te zeggen dat hij het goed maakt in zijn gevangenschap. Pastoor Maurizio heeft vele jaren gewerkt in ons bisdom Haarlem Amsterdam.

Lees verder
Preek op 15-10-2017, de 28e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Stel je eens voor: er gaat in een kerk een huwelijksviering beginnen. Iedereen zit met gespannen aandacht te wachten. Opeens komt de bruidegom huilend binnen met de mededeling, dat zijn bruid niet meer wil. Of - wat nóg erger zou zijn - op het moment van de huwelijkssluiting vraagt de pastoor eerst aan de bruidegom: Beste Piet, wil jij Marie aanvaarden als je vrouw, enz., waarop ...

Lees verder
DAGELIJKS GEBED GEVRAAGD VOOR PASTOOR MAURIZIO PALLU, ONTVOERD IN NIGERIA

Pastoor Maurizio Pallu, lid van het Neocatechumenaat, die vóór de huidige pastoor, Frank Domen, zo'n tien in onze parochie heeft gewerkt, met veel geloof, hoop en liefde, met veel inzet en ijver, is naar verluidt op 12 oktober in Nigeria ontvoerd. Zie verder de ...

Lees verder
Overweging op 13/14-10-2017, 28e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, mensen krijgen een uitnodiging voor een groot feest. Ze nemen praktisch allemaal die uitnodiging aan, want wie wil er niet een feest. Vol verwachting trekken ze naar de reusachtige feesttent. Maar tot hun verbazing en schrik is de tent leeg ...

Lees verder
Fotoreportage 150-jarig bestaan

Op zondag 8 oktober jongstleden vierden wij feestelijk de opening van het jubileumjaar van het 150-jarig bestaan van onze Dionysiusparochie. Wie een uitgebreide fotoreportage wil zien, klik hier.